Saluti

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de gemeente Utrecht. 
Instellingsbesluit Saluti 
(1 juli 2003)

Saluti heeft leden die allemaal wonen en/of werken in Utrecht. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over integratie en diversiteit in de Utrechtse samenleving. Uiteindelijk doel is dat de diversiteit onder de Utrechtse bevolking terugkomt in beleidsontwikkeling en – uitvoering.

De adviezen die Saluti uitbrengt bestrijken alle beleidsterreinen die te maken hebben met diversiteit en inclusie. Het betreft sociaal domein, economie en woonbeleid. Naast het adviseren van het gemeentebestuur levert Saluti een bijdrage aan het maatschappelijke debat over inclusie en cultuursensitief werken bijvoorbeeld door het organiseren van debatten. Het uiteindelijke doel van Saluti is dat de beleidsontwikkeling en -uitvoering van de gemeente Utrecht goed wordt afgestemd op de diversiteit van de bevolking in onze samenleving.
Verdere informatie op de pagina werkwijze.

Commissies en deskundigennetwerk
De adviezen bereidt Saluti voor in commissies die bestaan uit leden en/of door het organiseren van meetings met, (ervarings)deskundigen uit het netwerk van Saluti. Op deze manier zorgt Saluti voor voldoende inhoudelijke expertise en ervaring, zowel op beleidsmatig en bestuurlijk vlak als op praktijkgebied. Op deze wijze borgt Saluti de betrokkenheid van de Utrechtse samenleving.
Lees meer op de pagina partners.

Denk mee!
Saluti nodigt alle inwoners van Utrecht uit om mee te denken over onderwerpen die de stad aangaan, van welke aard dan ook. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs, want Saluti wil een breed netwerk opzetten waarin zoveel mogelijk betrokken inwoners van de stad elkaar kunnen ontmoeten.