Welkom bij Saluti

Blijvende aandacht voor Diversiteit
Saluti wil dat de gemeente de komende jaren blijft investeren in diversiteitsbeleid. Daartoe heeft Saluti dit jaar verschillende adviezen en reacties geschreven over: ouderen huisvesting in Overvecht,  de anti-discriminatie agenda, de kunst en cultuur nota en is op dit moment bezig met een onderzoek naar cultuur sensitief werken binnen buurtteams en etnisch ondernemerschap.

Saluti wil met het doen van deze aanbevelingen niet de indruk wekken dat er de afgelopen jaren niets is gepresteerd.
Op een aantal terreinen zijn wel degelijk vorderingen gemaakt, maar er is ook zorg over de voortgang. Het eerder geschreven Memorandum heeft tot doel bij te dragen aan een werkelijk inclusief beleid, waarin iedereen kan meedoen. De gehele tekst is hier  te downloaden: Memorandum.

logo 10 jaar Saluti

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit acht tot tien leden allemaal inwoners van Utrecht. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over interculturalisatie in de Utrechtse multiculturele samenleving. Uiteindelijk doel is dat de diversiteit onder de Utrechtse bevolking terugkomt in beleidsontwikkeling en -uitvoering.

Denk mee!
Saluti nodigt alle inwoners van Utrecht uit om mee te denken over onderwerpen die de stad aangaan, van welke aard dan ook. Wij stellen uw reactie bijzonder op prijs, want Saluti wil een breed netwerk opzetten waarin zoveel mogelijk betrokken inwoners van de stad elkaar kunnen ontmoeten.

Op deze website vindt u de laatste nieuwsberichten, achtergrondinformatie over de leden en uitgebrachte adviezen.