Woon-zorginitiatieven van migrantenouderen

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht, waar Saluti aan deelneemt, heeft een dringend beroep gedaan op het College en de Raad om de urgente vraag naar woonzorg-initiatieven voor oudere migrantengroepen te beantwoorden. De notitie geeft richting aan voor kansen en oplossingen. Zowel de notitie als de begeleidende brief zijn hieronder te vinden:

MNU-notitie woonzorginitiatieven migrantenouderen
Begeleidende brief notitie woonzorginitiatieven