Verslag: Migrantenzelforganisaties willen actie zien

Op 14 november vond in buurtcentrum de Oase een rondetafelgesprek plaats met Saluti en
tiental migrantenzelforganisaties. Tijdens het gesprek maakte Saluti kennis met deze organisaties. Deze bijeenkomst ving aan met een introductie van alle aanwezigen. Vervolgens nam bestuurslid Hanneke Haaksma het woord en gaf informatie over Saluti en vertelde wat dit orgaan – mede – voor deze organisaties kan betekenen. Vervolgens kwamen de zelforganisaties één voor één aan de beurt met een uiteenzetting van wie zij zijn en welke organisatie zij vertegenwoordigen.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst had betrekking op het lopend onderzoek naar migrantenzelforganisaties en hun functie in maatschappelijk-politieke zin. Salim El Moughni – onderzoeker bij Saluti – vertelde kort over het onderzoek en stelde de organisaties de nodige vragen om een inzicht te krijgen in wat er speelt bij mzo’s.

Het werd een interessante avond, gezien de aanwezigen de nodige input leverden m.b.t. de onderzoeken waar ze bij betrokken werden in het verleden. Er heerste op de eerste plaats een vrij sterke gevoel onder hen dat ze voor de zoveelste keer voor een onderzoek (mogelijk) zouden worden gevraagd maar vervolgens niet te horen zouden krijgen waarin hun input heeft geresulteerd. Betrokkenheid bij een onderzoek dient volgens de mzo’s van begin tot eind te zijn. Daarnaast heeft iedere organisatie voor zich een belang te beschermen of een gemeenschap te vertegenwoordigen.

Ten tweede kwam naar voren dat het voor deze organisaties inmiddels wel tijd is voor actie en betrokkenheid vanuit de gemeente. Want tientallen jaren geleden werden mzo’s ook aan onderzoeken verbonden. Echter heeft het nooit (voor hen) iets opgeleverd, aldus de vertegenwoordigers van mzo’s.

Het vertrouwen in een voor hen gunstige afloop van dit onderzoek was niet aanwezig. De aanwezige organisaties lieten overduidelijk blijken niet tevreden te zijn met hoe het gaat. Daarmee doelde men op dat heeft op de relatie met de gemeente. Kortom vond men dit het zoveelste onderzoek die langskomt waar mzo’s niets aan zullen hebben. Saluti heeft met de aanwezige organisaties afgesproken periodiek af te spreken en hen vooral op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het onderzoek.