Toetsingkader woonvoorzieningen ouderen

Saluti werkt samen met ACO, COSBO, LHBTIQ+ beleid Utrecht, SOLGU en WMO Cliëntenraad Utrecht in de Werkgroep Woonvoorzieningen ouderen. In 2020 heeft de werkgroep “Toetsingskader uitvoering woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen in Utrecht” opgesteld. De werkgroep geeft met dit toetsingskader aan waar de huisvesting voor ouderen aan dient te voldoen. Saluti’s inbreng was gericht op het bouwen voor ouderen met diverse achtergronden en lage inkomens.

Daarnaast heeft de werkgroep gesprekken gevoerd met verschillende fracties, die de motie “Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen” hebben ingediend. Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad.

De werkgroep heeft dit toetsingskader aan de wethouders Kees Diepeveen (o.m. Wonen) en Maarten van Ooijen (o.m. Maatschappelijke Ondersteuning) aangeboden. Beide wethouders verwelkomden het toetsingskader en de samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Het toetsingskader
Motie gemeenteraad