Voorgeschiedenis

Instelling Saluti

Saluti is de opvolger van de adviesraden minderheden. In 2001 vond een evaluatie plaats van deze vier adviesraden. Naar aanleiding van dit onderzoek besloot het College om over te gaan op een nieuwe vorm van advisering.

Deskundigheid

Het college sprak de voorkeur uit voor één adviesorgaan, omdat dit beter past bij het interculturalisatiebeleid dat de gemeente Utrecht voert. Daarin ligt de nadruk op het creëren van mogelijkheden en de interactie tussen ‘allochtonen’ en ‘autochtonen.’ Er werd gekozen voor een adviesorgaan waarbij de leden geselecteerd worden op basis van hun deskundigheid, in plaats van op basis van etnische vertegenwoordiging.

Startconferentie

Op 25 maart 2003 vond een startconferentie plaats in stadskasteel Oudaen. In aanwezigheid van zo’n 120 belangstellenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, gemeentelijke diensten en migrantenzelforganisaties werden de plannen voor het nieuwe adviesorgaan gepresenteerd. Vervolgens gaf wethouder Spekman het startschot voor de werving van leden en voorzitter. In september 2003 zijn de eerste leden van Saluti officieel geïnstalleerd.

Instellingsbesluit Saluti (1 juli 2003)