JAARVERSLAG 2022

De eerste helft vanĀ 2022 stond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezing in Utrecht. In dit kader heeft Saluti dialogen gevoerd met verschillende groepen bewoners uit de stad om een goed beeld te krijgen van de aandachtspunten voor en verwachtingen van het nieuwe College. Dit resulteerde in speerpunten voor Saluti in 2022-2023. Tevens was dit de aanleiding om ook een politiek debat te voeren met bi-culturele jongeren in de stad.
Saluti heeft zich sterk gemaakt voor diversiteit in het gemeentelijke beleid en bij de uitvoering daarvan.
We hebben dit gedaan middels gesprekken en overleggen met gemeentelijke beleidsadviseurs, wethouder en besturen van maatschappelijke organisaties.

In het jaarverslag 2022 lees u meer over onze activiteiten

Jaarverslag-Saluti-2022