Jaarverslag 2021

2021 was weer een jaar waarin wij als Saluti ons sterk maakten voor diversiteit en inclusie voor bewoners van Utrecht met een migratieachtergrond. Het is ook een jaar waarin de negatieve gevolgen van de pandemie toenamen en zichtbaarder werden. Er is een sterke toename van eenzaamheid onder alle leeftijden, toename van onderwijsachterstand bij de jeugd, toename van sociaalpsychologische- en economische problemen bij delen van de Utrechtse bevolking. Saluti heeft op verschillende wijze aandacht gevraagd voor onderstaande thema’s.

Maar met name ook voor de situatie van de burgers die zwaarder getroffen zijn door de coronapandemie. Waar het mogelijk was, heeft Saluti dit samen gedaan met collega-organisaties.

Jaarverslag Saluti 2021.