Projecten overzicht

JAARVERSLAG 2022

De eerste helft van 2022 stond in het teken van de Gemeenteraadsverkiezing in Utrecht. In dit kader heeft Saluti dialogen gevoerd met verschillende groepen bewoners uit de stad om een goed beeld te krijgen van de aandachtspunten voor en verwachtingen van het nieuwe College. Dit resulteerde in speerpunten voor Saluti in 2022-2023. Tevens was dit de aanleiding om ook een politiek debat te voeren met bi-culturele jongeren in de stad.
Saluti heeft zich sterk gemaakt voor diversiteit in het gemeentelijke beleid en bij de uitvoering daarvan.
We hebben dit gedaan middels gesprekken en overleggen met gemeentelijke beleidsadviseurs, wethouder en besturen van maatschappelijke organisaties.

In het jaarverslag 2022 lees u meer over onze activiteiten

Jaarverslag-Saluti-2022

Verkiezingsdebat jongeren en politici 3 maart 2022

Saluti organiseert een politiek debat met en voor jongeren. Het debat wordt gehouden op 3 maart in ZIMIHC-theater Stefanus.

Utrechtse jongeren willen hun ervaringen, problemen en kansen graag uitwisselen met de politieke partijen. Het gaat daarbij om uiteenlopende onderwerpen, die zij belangrijk vinden zoals onderwijs, werk/stage, discriminatie, (mentale)gezondheid en vrijetijdsbesteding.

U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar salutiutrecht@gmail.com. Echter, vanwege de corona-maatregelen is het aantal plaatsen beperkt. Alleen op aanmelding naar binnen.

Praktische informatie

Datum:            3 maart 2022

Tijd:                19.30 uur – 21.30 uur

Plaats:             ZIMIHC-theater Stefanus, Braziliëdreef 2

Jaarverslag 2021

2021 was weer een jaar waarin wij als Saluti ons sterk maakten voor diversiteit en inclusie voor bewoners van Utrecht met een migratieachtergrond. Het is ook een jaar waarin de negatieve gevolgen van de pandemie toenamen en zichtbaarder werden. Er is een sterke toename van eenzaamheid onder alle leeftijden, toename van onderwijsachterstand bij de jeugd, toename van sociaalpsychologische- en economische problemen bij delen van de Utrechtse bevolking. Saluti heeft op verschillende wijze aandacht gevraagd voor onderstaande thema’s.

Maar met name ook voor de situatie van de burgers die zwaarder getroffen zijn door de coronapandemie. Waar het mogelijk was, heeft Saluti dit samen gedaan met collega-organisaties.

Jaarverslag Saluti 2021.

Cultuur Sensitief Werken

Sinds 2016 monitort Saluti in samenwerking met de gemeente Utrecht de ontwikkelingen m.b.t. “cultuursensitief werken” bij de buurtteams. Saluti heeft in het verleden namelijk het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een verkenning te doen naar positieve voorbeelden en verbeterpunten voor verdere ontwikkeling van cultuursensitief werken voor de buurtteams. Op grond van de gesprekken met betrokken partijen zijn de toegankelijkheid, werkwijze, deskundigheid, personeelssamenstelling en de samenwerking onder de loep genomen. Hierbij is er advies gegeven aan de buurtteams. De toegankelijkheid en aansluiting van de buurtteams bij bewoners met een migratieachtergrond blijft echter voor verbetering vatbaar. Daarom heeft Saluti in het kader van de nieuwe aanbestedingen voor de buurtteams een brief geschreven naar de gemeente waarbij er aandacht wordt gevraagd voor dit thema. Hieronder vindt u zowel de zorgbrief als de verslagen van de rondetafelgesprekken.

Zorgbrief cultuursensitief werken ivm aanbestedingen 2018

Terugkoppeling rondetafelgesprek Saluti 9-2

Notitie Cultuursensitiviteit buurtteams Utrecht (002)

Zorgbrief cultuursensitief werken

Sinds 2016 monitort Saluti in samenwerking met de gemeente Utrecht de ontwikkelingen m.b.t. “cultuursensitief werken” bij de buurtteams. Saluti heeft in het verleden namelijk het Verwey-Jonker Instituut gevraagd een verkenning te doen naar positieve voorbeelden en verbeterpunten voor verdere ontwikkeling van cultuursensitief werken voor de buurtteams. Op grond van de gesprekken met betrokken partijen zijn de toegankelijkheid, werkwijze, deskundigheid, personeelssamenstelling en de samenwerking onder de loep genomen. Hierbij is er advies gegeven aan de buurtteams. De toegankelijkheid en aansluiting van de buurtteams bij bewoners met een migratieachtergrond blijft echter voor verbetering vatbaar. Daarom heeft Saluti in het kader van de nieuwe aanbestedingen voor de buurtteams een brief geschreven naar de gemeente waarbij er aandacht wordt gevraagd voor dit thema. Hieronder vindt u zowel de zorgbrief als de verslagen van de rondetafelgesprekken:

Zorgbrief cultuursensitief werken ivm aanbestedingen 2018

Terugkoppeling rondetafelgesprek Saluti 9-2

rapport: sport en integratie

Sport en integratie

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar het onderzoeksbureau DSP gevraagd om een onderzoek te doen naar de sportbeoefening van diverse groepen; meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond, mensen met een chronische ziekte en ouderen in de stad. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd door in de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest. Saluti heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit onderzoek door samen met de gemeente de juiste partij te kiezen die het onderzoek zou uitvoeren en door feedback te geven op het conceptrapport. Hieronder vindt u het definitief rapport:

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk bijlagenboek (def)

Bijlagenboek – Literatuurverkenning en bevindingen uit interviews met wi.._

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk bijlagenboek (def)