Nieuws overzicht

rapport: sport en integratie

Sport en integratie

De gemeente Utrecht heeft vorig jaar het onderzoeksbureau DSP gevraagd om een onderzoek te doen naar de sportbeoefening van diverse groepen; meisjes en vrouwen met een migratieachtergrond, mensen met een chronische ziekte en ouderen in de stad. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd door in de wijken Overvecht, Noordwest en Zuidwest. Saluti heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit onderzoek door samen met de gemeente de juiste partij te kiezen die het onderzoek zou uitvoeren en door feedback te geven op het conceptrapport. Hieronder vindt u het definitief rapport:

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk bijlagenboek (def)

Bijlagenboek – Literatuurverkenning en bevindingen uit interviews met wi.._

Aanvullende bijlage bij literatuurhoofdstuk bijlagenboek (def)

 

Verslag: Migrantenzelforganisaties willen actie zien

Op 14 november vond in buurtcentrum de Oase een rondetafelgesprek plaats met Saluti en
tiental migrantenzelforganisaties. Tijdens het gesprek maakte Saluti kennis met deze organisaties. Deze bijeenkomst ving aan met een introductie van alle aanwezigen. Vervolgens nam bestuurslid Hanneke Haaksma het woord en gaf informatie over Saluti en vertelde wat dit orgaan – mede – voor deze organisaties kan betekenen. Vervolgens kwamen de zelforganisaties één voor één aan de beurt met een uiteenzetting van wie zij zijn en welke organisatie zij vertegenwoordigen.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst had betrekking op het lopend onderzoek naar migrantenzelforganisaties en hun functie in maatschappelijk-politieke zin. Salim El Moughni – onderzoeker bij Saluti – vertelde kort over het onderzoek en stelde de organisaties de nodige vragen om een inzicht te krijgen in wat er speelt bij mzo’s.

Het werd een interessante avond, gezien de aanwezigen de nodige input leverden m.b.t. de onderzoeken waar ze bij betrokken werden in het verleden. Er heerste op de eerste plaats een vrij sterke gevoel onder hen dat ze voor de zoveelste keer voor een onderzoek (mogelijk) zouden worden gevraagd maar vervolgens niet te horen zouden krijgen waarin hun input heeft geresulteerd. Betrokkenheid bij een onderzoek dient volgens de mzo’s van begin tot eind te zijn. Daarnaast heeft iedere organisatie voor zich een belang te beschermen of een gemeenschap te vertegenwoordigen.

Ten tweede kwam naar voren dat het voor deze organisaties inmiddels wel tijd is voor actie en betrokkenheid vanuit de gemeente. Want tientallen jaren geleden werden mzo’s ook aan onderzoeken verbonden. Echter heeft het nooit (voor hen) iets opgeleverd, aldus de vertegenwoordigers van mzo’s.

Het vertrouwen in een voor hen gunstige afloop van dit onderzoek was niet aanwezig. De aanwezige organisaties lieten overduidelijk blijken niet tevreden te zijn met hoe het gaat. Daarmee doelde men op dat heeft op de relatie met de gemeente. Kortom vond men dit het zoveelste onderzoek die langskomt waar mzo’s niets aan zullen hebben. Saluti heeft met de aanwezige organisaties afgesproken periodiek af te spreken en hen vooral op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het onderzoek.

Themabijeenkomst over Superdiversiteit

Hoe horen wij anno 2017 om te gaan met diversiteit in Utrecht? Biedt superdiversiteit nieuwe inzichten voor een inclusieve stad? Saluti organiseert op 11 oktober een themabijeenkomst over ‘superdiversiteit’, waarbij Prof. Maurice Crul ingaat op deze vragen en hierover in dialoog treedt met de aanwezigen. 

In 2016 was 22% van de Nederlanders zelf of (tenminste) één van de ouders in het buitenland geboren. In de grootste steden is dit percentage hoger. Amsterdam is sinds 2011 officieel een ‘meerderheidsminderheden’ stad: een stad waarin de ouder meerderheidsgroep een minderheid is geworden. De verwachting is dat ook andere grote Nederlandse steden zullen volgen.

Terwijl de super diverse stad aan de ene kant een steeds concretere realiteit wordt, staat aan de andere kant het idee van de multiculturele samenleving steeds verder onder druk. Dit heeft geleid tot een belangrijke paradox in het integratiedebat. Het is deze paradox waardoor het integratiedebat eigenlijk jaren op slot zit“, aldus Prof. Crul. Hij zal tijdens deze bijeenkomst de uitdagingen schetsen en de perspectieven bespreken rondom het thema superdiversiteit.

Verder zal het bestuur van Saluti haar recente en komende activiteiten presenteren. Tot slot is er de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een drankje.

Praktische informatie

Datum: 11 oktober 2017

Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Torenzaal
Domplein 4, 3512 JC, Utrecht

Programma:
16.00 uur: Inloop
16.15 uur: Welkomstwoord Saluti
16.25 uur: Keynote speech door Maurice Crul over superdiversiteit
16.45 uur: Gesprek met de zaal
17.15 uur: Borrel
18.00 uurEinde

Toegang: Gratis

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: salutiutrecht@gmail.com

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de gemeente Utrecht. Saluti adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over integratie en diversiteit in de Utrechtse samenleving.