Nieuws overzicht

Themabijeenkomst over Superdiversiteit

Hoe horen wij anno 2017 om te gaan met diversiteit in Utrecht? Biedt superdiversiteit nieuwe inzichten voor een inclusieve stad? Saluti organiseert op 11 oktober een themabijeenkomst over ‘superdiversiteit’, waarbij Prof. Maurice Crul ingaat op deze vragen en hierover in dialoog treedt met de aanwezigen. 

In 2016 was 22% van de Nederlanders zelf of (tenminste) één van de ouders in het buitenland geboren. In de grootste steden is dit percentage hoger. Amsterdam is sinds 2011 officieel een ‘meerderheidsminderheden’ stad: een stad waarin de ouder meerderheidsgroep een minderheid is geworden. De verwachting is dat ook andere grote Nederlandse steden zullen volgen.

Terwijl de super diverse stad aan de ene kant een steeds concretere realiteit wordt, staat aan de andere kant het idee van de multiculturele samenleving steeds verder onder druk. Dit heeft geleid tot een belangrijke paradox in het integratiedebat. Het is deze paradox waardoor het integratiedebat eigenlijk jaren op slot zit“, aldus Prof. Crul. Hij zal tijdens deze bijeenkomst de uitdagingen schetsen en de perspectieven bespreken rondom het thema superdiversiteit.

Verder zal het bestuur van Saluti haar recente en komende activiteiten presenteren. Tot slot is er de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een drankje.

Praktische informatie

Datum: 11 oktober 2017

Locatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten, Torenzaal
Domplein 4, 3512 JC, Utrecht

Programma:
16.00 uur: Inloop
16.15 uur: Welkomstwoord Saluti
16.25 uur: Keynote speech door Maurice Crul over superdiversiteit
16.45 uur: Gesprek met de zaal
17.15 uur: Borrel
18.00 uurEinde

Toegang: Gratis

U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: salutiutrecht@gmail.com

Saluti is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2003 is ingesteld door de gemeente Utrecht. Saluti adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over integratie en diversiteit in de Utrechtse samenleving.