Geen categorie overzicht

De rollen van migrantenzelforganisaties in het Utrechts gemeentelijk beleidsproces

Saluti heeft Het College en de Raad een zorgbrief gestuurd over de rol en positie van Utrechtse zelforganisaties van migranten in relatie tot het beleid van de gemeente. Aanleiding van onze brief is het onderzoek “De rollen van migrantenzelforganisaties in het Utrechts gemeentelijk beleidsproces”, uitgevoerd door Salim el Moughni. De brief is hieronder te lezen:

Zorgbrief migrantenzelforganisaties

 

Woon-zorginitiatieven van migrantenouderen

Het Maatschappelijk Netwerk Utrecht, waar Saluti aan deelneemt, heeft een dringend beroep gedaan op het College en de Raad om de urgente vraag naar woonzorg-initiatieven voor oudere migrantengroepen te beantwoorden. De notitie geeft richting aan voor kansen en oplossingen. Zowel de notitie als de begeleidende brief zijn hieronder te vinden:

MNU-notitie woonzorginitiatieven migrantenouderen
Begeleidende brief notitie woonzorginitiatieven

Expertmeeting ‘Een sessie over diversiteit in kunst en cultuur in Utrecht’

In de gemeente Utrecht is het beleid ten aanzien van diversiteit en integratie verschoven. Vanaf 2010 ligt de focus op een inclusieve benadering in plaats van een doelgroepenbenadering. Dit heeft als gevolg dat sinds 2012 het diversiteitsbeleid in de kunst en cultuursector is afgebouwd. Saluti organiseerde op vrijdag 12 juni een expermeeting om de gevolgen van deze beleidsomslag voor de praktijk onder de loep te nemen. De expertmeeting vond plaats bij Rasa. De vier aanbevelingen die hieruit voort zijn gekomen vindt u hier.

Lange termijn aanpak radicalisering, actieplan ‘Utrecht zijn we samen’

Saluti heeft zich eerder ook uitgesproken over de aanpak van radicalisering en zag naar aanleiding van vele gebeurtenissen de afgelopen periode om wederom aandacht te vragen voor een lange termijn aanpak rondom radicalisering. Saluti biedt het college een drietal aanknopingspunten voor het verfijnen van een lokale aanpak om radicalisering te voorkomen (balans tussen repressie en preventie is noodzakelijk, het gebruik van netwerken en het belang van een anti- discriminatiebeleid). Meer informatie lees je in de signaliseringsbrief van 27 januari ’15. Op 2 juni heeft Saluti deelgenomen aan de werkbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente. Op 9 juli is het Actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ vastgesteld. Het Actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ presenteert een brede, gezamenlijke aanpak van radicalisering met aandacht voor preventie, signalering, hulpverlening en repressie. U leest meer op de website van de gemeente Utrecht: http://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-versterkt-inzet-op-dialoog-en-verbinding-in-de-stad/